Partners

March for Science i Sverige 2017 stöttades av följande organisationer:

 

Vill er organisation Ge Fortsatt stöd till manifestationen för vetenskap?

Nu fortsätter arbetet med att uppnå manifestationens mål och syfte. Vi välkomnar allt stöd i det arbetet och det går bra att bidra på olika sätt. Det kan till exempel vara att sprida information i egna nätverk eller att uppmuntra anställda, medlemmar, ledamöter, organisation etc. att gå med i eller hjälpa till i de kommande projekt som planeras.

Det kan också innebära att bidra ekonomiskt. Det kostar att ta fram material, planera och hålla samman ett vidare arbete i manifestationens anda. Det blir också utgifter för projektledning och samordning av alla som frivilligt bidrar med sin tid och sitt engagemang.

Läs förslagen till hur vi kan gå vidare HÄR!

Ovanstående organisationer bidrog till manifestationen den 22 april 2017.
Varmt välkomna att stödja arbetet även framöver! Vi söker både nya och gamla samarbetspartners.

Kontakta oss via formuläret så återkopplar vi snarast:

Namn *
Namn
Om ni vill stödja nationellt/lokalt eller hur ni kan tänka er att stödja det vidare arbetet.