March for Science är en manifestation
för vetenskapen

Vilken fantastisk manifestation för vetenskapen som vi med gemensamma krafter åstadkom i Sverige den 22 april 2017! Det var överväldigande många människor som slöt upp och gick med i tågen, och det blev mycket uppmärksamhet i både massmedier och sociala medier. Ett VARMT TACK till alla volontärer, partners och medverkande som bidrog på en rad sätt inför och under March for Science! Manifestationerna hade inte varit möjliga utan allas stöd och engagemang! I stället för personliga presenter till alla involverade sattes en slant in till Hans Roslings minnesfond.

Lördagen den 22 april 2017 hölls March for Science i mer än 600 städer runt om i världen. Initiativet kom från USA där forskare och allmänhet ville stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängterades att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

I Sverige hölls manifestationer i Stockholm, Göteborg, LuleåUmeå och Uppsala. Manifestationerna var partipolitiskt obundna. 

Nu planeras för nästa steg där både nya organisationer och vi som var med förra året tillsammans vill öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018. 

Utgångspunkten är en enkel men slagkraftig fråga: Hur vet du det?, som alla kan ställa till beslutsfattare, medmänniskor och sig själva. Med hjälp av en ”komihåg”-lapp med kontrollfrågor kan vi bli bättre rustade att bedöma de nyheter, rapporter och rön om forskning som vi möter. Till kampanjen kopplas en webbplats, undersökningar, filmer och event. Det första, när kampanjen startar, äger rum runt om i Sverige lördagen den 14 april 2018 då manifestationer på temat Science Marches On kommer att hållas världen över

Budskapen kommer att vara kopplade till:

  • Att politiker och beslutsfattare ska ha tillgång till, använda sig av och hänvisa till evidensbaserad kunskap.
  • Vikten av oberoende forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga angreppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.
  • Att öppen dialog och diskussioner kring forskning och hur den kan användas är en omistlig del av ett demokratiskt samhälle.

Nu fortsätter vI! Välkommen att vara med!

#sciencemarcheson ....