MANIFESTATION FÖR VETENSKAP I LUND 2018

 
MfSL.jpg

#HurVetDuDet? 

Science Marches On – Lund 2018

Den första omgången av March for Science under förra året hade uppskattningsvis 1,07 miljoner deltagare i städer runt om i världen, från Washington till Abuja i Nigeria. De skånska deltagarna reste då till den närmsta marschen i Köpenhamn för att visa sitt stöd, 2018 hade Skåne  sin alldeles egen March for Science.

Marschen i Skåne hölls i Lund och gick mellan MAX IV och ESS, förbi Science Village Scandinavia.

TACK ALLA som var med och visade Skånes engagemang
för vetenskap i samhället och politiken.

den 14 apr. 2018, 13:00 - 15:00

Samling skedde vid MAX IV (Fotongatan 2) och gick sedan till ESS och tillbaka till MAX IV

Temat för årets marsch är ”Hur vet du det?”. Syftet är att få med denna viktiga vetenskapliga fråga i politiska debatter där faktapåståenden ofta används på ett felaktigt eller okritiskt sätt.

Genom att stödja March for Science tar vi ställning för ett samhälle där vetenskap och fakta har en särställning i planering och beslutsfattande.

1. Vetenskapen är öppen, inkluderande och präglas av mångfald.

Vi verkar för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap, präglad av mångfald som gör att många perspektiv synliggörs och fler frågor ställs. Vikten av kunskap, ett vetenskapligt angreppssätt och kritiskt tänkande ska ses som självklar i alla delar av samhället.

2. Forskning erkänns som en omistlig del av demokratin.

Forskningen är en del av samhället. Vi efterlyser en öppen dialog, där forskare och allmänheten delar med sig av sin kunskap och där synpunkter, frågor och förslag välkomnas och tas tillvara.

3. Beslutsfattande sker utifrån evidensbaserad kunskap.

Forskning är en förutsättning för att samhället ska kunna lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför. Beslut måste därför vila på fakta och evidensbaserad kunskap. 
 

För mer information, följ oss på sociala medier:

INSTAGRAM   @SciMarchLund  Science March Lund

INSTAGRAM
@SciMarchLund
Science March Lund

SNAPCHAT  @scimarchlund

SNAPCHAT @scimarchlund


KONTAKT:  Ben Libberton, Communications Officer, MAX IV Laboratory