MaNIfestation för vetenskap i LULEÅ 2018

March for science_14-april-1920x1080.jpg
 

March for Science – manifestation 14 april

När: 14 apr. 2018, 12:00 - 12:30

Var: Luleå, Gula paviljongen, Storgatan

TACK ALLA som var med på  manifestationen om vikten av vetenskap.

#ScienceMarchesOn

Erik Höglund, prorektor vid Luleå tekniska universitet, inledde manifestationen. Luleå tekniska universitets forskare Karl Andersson, Kristina Ek, Leif Berglund och Anna Krook-Riekkola höll korta tal om vikten av vetenskap och evidensbaserad kunskap i det demokratiska samhället.

”Teknikutvecklingen för med sig många bra saker, men det har också en baksida då människor fastnar i sina filterbubblor på nätet. Det är viktigt att akademin försvarar evidensbaserade fakta när demokratin är hotad på en del håll”.
Karl Andersson, biträdande professor, distribuerade datorsystem

”Det är viktigt att skilja fakta och hypoteser som kan testas, från tyckande och kännande. Att beslut fattas på sakligt grund har stor betydelse för både samhällsutvecklingen och demokratin”.
Kristina Ek, biträdande professor, nationalekonomi

”Kriget om att få makt över definitionen av verkligheten har intensifierats på bekostnad av det vi inom vetenskapen betraktar som fakta. På lång sikt kan konsekvenserna bli ödesdigra och här kan vetenskapen vara ett av flera fundament för sanningen”.
Leif Berglund, universitetslektor, arbetsvetenskap

”Klimatforskningen är tydlig - utsläppen av växthusgaser måste minska. Det finns olika vägar att nå dit. Forskningen kan bidra med förståelse om vägvalens miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter och eftersom vägvalen påverkar oss alla krävs sen en bred samhällsdebatt”.
Anna Krook-Riekkola, biträdande universitetslektor, energiteknik

Arrangemanget är en del av Luleå tekniska universitets program i samband med March for Science, en världsomspännande manifestation för vetenskap. Målet med den svenska kampanjen 2018 är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram när politiska förslag debatteras under valåret.

#hurvetdudet #keepmarching #marchforscience

LÄS OM ÅRETS MANIFESTATION HÄR!

Läs om Manifestationen för vetenskap i Luleå 2017 här.