#KeepMarching

Vilken fantastisk manifestation för vetenskapen som vi med gemensamma krafter åstadkom i Sverige den 22 april! Det var överväldigande många människor som slöt upp och gick med i tågen, och det blev mycket uppmärksamhet i både massmedier och sociala medier.

Ett VARMT TACK till alla volontärer, partners och medverkande som bidrog på en rad sätt inför och under March for Science! Manifestationerna hade inte varit möjliga utan allas ert stöd och engagemang! I stället för personliga presenter till alla involverade sattes en slant in till Hans Roslings minnesfond.

----------------

Vart är vi på väg?

Vetenskap & Allmänhet, VA, koordinerade March for Science i Stockholm, som samlade tusentals människor och ett 80-tal organisationer. Vid föreningens årskonferens VA-dagen den 18 oktober 2017 fortsatte dialogen om manifestationens frågor, bl.a. hur vi kan förebygga faktaresistens, falska nyheter och ”alternativa fakta”, och främja en politik som vilar på vetenskaplig grund. Ola Rosling talade om vikten av en faktabaserad världsbild. Medverkade gjorde också bl.a. utbildningsminister Gustav Fridolin, liksom forskarna Emma Frans och Åsa Wikforss som båda hösten 2017 kommit ut med böcker om att skilja vetenskap från tomma påståenden. Ta del av inspelningen av dagen och läs mer HÄR.

För Organisationer

Inför och under valåret 2018 arbetar vi vidare för att uppnå manifestationens mål. Välkommen att samverka i något eller flera projekt för att möjliggöra fler kunskapsbaserade beslut, mer källkritik och ökad kommunikation kring forskning!