#Sciencemarcheson

Vilken fantastisk manifestation för vetenskapen som vi med gemensamma krafter åstadkom i Sverige den 22 april 2017! Det var överväldigande många människor som slöt upp och gick med i tågen, och det blev mycket uppmärksamhet i både massmedier och sociala medier. Ett VARMT TACK till alla volontärer, partners och medverkande som bidrog på en rad sätt inför och under March for Science! Manifestationerna hade inte varit möjliga utan allas stöd och engagemang! I stället för personliga presenter till alla involverade sattes en slant in till Hans Roslings minnesfond.

Hur vet du det?

Den 14 april 2018 är det dags att manifestera för vetenskap igen, globalt under parollen Science Marches On. I Sverige är det valår och för att uppnå manifestationens mål arbetar vi vidare med att öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018. 

Utgångspunkten är en enkel men slagkraftig fråga: Hur vet du det?, som alla kan ställa till beslutsfattare, medmänniskor och sig själva. Med hjälp av en ”komihåg”-lapp med kontrollfrågor kan vi bli bättre rustade att bedöma de nyheter, rapporter och rön om forskning som vi möter. Till kampanjen kopplas en webbplats, undersökningar, filmer och event. Vill du eller din organisation vara med? Välkommen att kontakta oss!

Vart är vi på väg?

Vetenskap & Allmänhet, VA, koordinerade March for Science i Stockholm, som samlade tusentals människor och ett 80-tal organisationer. Vid föreningens årskonferens VA-dagen den 18 oktober 2017 fortsatte dialogen om manifestationens frågor, bl.a. hur vi kan förebygga faktaresistens, falska nyheter och ”alternativa fakta”, och främja en politik som vilar på vetenskaplig grund. Ola Rosling talade om vikten av en faktabaserad världsbild. Medverkade gjorde också bl.a. utbildningsminister Gustav Fridolin, liksom forskarna Emma Frans och Åsa Wikforss som båda hösten 2017 kom ut med böcker om att skilja vetenskap från tomma påståenden. Ta del av inspelningen av dagen och läs mer HÄR.