informationspaket/INFORMATION PACKAGE

 
 

KORT Text

Vi stödjer March for Science. Den 22 april deltar vi och hundratusentals andra runt om i världen i en manifestation för vetenskapen. Välkommen du också!

Läs mer på marchforscience.se

SHORT IN ENGLISH

We support March for Science. On 22 Aprilwe, together with thousands of others around the world, take a stand in a manifestation for science. Join us!

Read more at https://www.marchforscience.se/in-english/

MELLANTEXT

Lördagen den 22 april 2017 äger March for Science rum i Stockholm och mer än 500 andra städer runt om i världen. Genom att delta i manifestationen tar ORGANISATIONSNAMN ställning för forskningen och vetenskapen. Vi värnar om källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.

Läs mer på marchforscience.se

MIDDLE LENGTH in ENGLISH

On Saturday 22 April, March for Science will take place in Stockholm and more than 500 other cities around the world. By participating in the manifestation, NAME OF ORGANISATION, takes a stand for science and research. We promote source criticism, free-thinking and the right to ask questions.

Read more at https://www.marchforscience.se/in-english/

LÄNGRE TEXT

Vi stödjer March for Science. I en tid när faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter förekommer flitigt  i samhällsdebatten vill vi värna källkritik, kritiskt tänkande och ett vetenskapligt angreppssätt.

Vårt samhälle bygger på resultat från forskning. För oss, liksom för många andra svenska organisationer och företag, är vetenskap en grundpelare i vår verksamhet. Samhället och forskarna behöver varandra för att klara utmaningarna som mänskligheten står inför.

Vi hoppas att så många av våra affärspartners/kunder/medlemmar som möjligt också vill stödja manifestationen den 22 april för en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap!

Läs mer på marchforscience.se

longer in ENGLISH

We support March for Science. In a time when fact resistance, alternative facts and fake news are high on the public agenda, we want to promote source criticism, critical thinking and a scientific approach.

Our society is built upon scientific results. For us, as for many other Swedish organisations and corporations, science is fundamental to our function. Society and researchers need each other to address the challenges ahead. We hope that our partners/customers/members will support the manifestation on 22 April for an open, inclusive and accessible science!

Read more at https://www.marchforscience.se/in-english/

Det finns även en supportsida på twibbon.com

Det finns även en supportsida på twibbon.com


Här kan ni ladda ner högupplöst poster för March for Science Stockholm i pdf-format.

Här kan ni ladda ner högupplöst poster för March for Science Stockholm i pdf-format.Mall för artikel

Massiv uppslutning kring manifestation för vetenskap

Lördagen den 22 april samlas människor runt om i världen till en March for Science. I Sverige blir det manifestationer i Stockholm, Göteborg, Umeå och Uppsala. Sammantaget väntas hundratusentals människor i mer än 500 städer visa sitt stöd för vetenskapen.

Initiativet till manifestationen kommer från USA, där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och för att forskningsbaserad kunskap kommer till användning i samhället. Här ingår också att motverka faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter.

– Men det är viktigt att komma ihåg att det är en manifestation för vetenskap och inte en demonstration mot vissa makthavare, säger Cissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, som samordnar aktiviteterna i Stockholm.
— Detta citat kan bytas till ett eget från någon i er organisation

En särskild poäng är att vetenskapen inte känner några gränser, att den bygger på mångfald och öppenhet, och berör alla människor.

I Stockholm avgår March for Science från Mariatorget på Södermalm klockan 12. Den följer sedan mindre gator via Mosebacke och Folkungagatan, fram till målet Medborgarplatsen. Här följer ett scenprogram med forskare, artister och företrädare för olika delar av samhället.

Ett fyrtiotal organisationer är engagerade i manifestationen i Stockholm, bland annat ORGANISATIONSNAMN.

– Det är en självklarhet att stå upp för vetenskap och fakta, och säga nej till fördomar och osanningar. Därför stödjer vi March for Science, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien.
— Detta citat kan ni byta till ett eget från någon i er organisation

Organisationer och enskilda personer kan stödja manifestationen på flera sätt, till exempel genom att sprida information, vara volontär den 22 april, bidra med pengar eller annat som behövs.

– Jag är med för att uppmärksamma att vetenskap är viktigt i allas våra liv. Varje dag använder vi resultatet av forskning. Jag vill också visa att vi forskare är helt vanliga människor, säger Elisabeth Ekener, forskare vid KTH och en av volontärerna och arrangörerna.
— Detta citat kan ni byta till ett eget från någon i er organisation

Arrangörerna hoppas att manifestationen blir startpunkten för ett pågående samtal om hur synen på forskningsbaserad kunskap kan stärkas i samhället.

Läs mer på manifestationens svenska och internationella webbplats