MARCH FOR SCIENCE ÄR EN MANIFESTATION
FÖR VETENSKAPEN

Hur vet du det?

Den 14 april 2018 är det dags att manifestera för vetenskap igen, globalt under parollen Science Marches On. I Sverige är det valår och för att uppnå manifestationens mål arbetar vi vidare med att öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018. 

Utgångspunkten är en enkel men slagkraftig fråga: Hur vet du det? som alla kan ställa till beslutsfattare, medmänniskor och sig själva.

Läs mer på kampanjsajten Hurvetdudet.nu

#Sciencemarcheson

MANIFESTATION FÖR VETENSKAP 2017

Lördagen den 22 april 2017 hölls March for Science i mer än 600 städer runt om i världen. Initiativet kom från USA där forskare och allmänhet ville stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängterades att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet. Läs mer HÄR.

Vart är vi på väg?

Vetenskap & Allmänhet, VA, koordinerade March for Science i Stockholm, som samlade tusentals människor och ett 80-tal organisationer. Vid föreningens årskonferens VA-dagen den 18 oktober 2017 fortsatte dialogen om manifestationens frågor, bl.a. hur vi kan förebygga faktaresistens, falska nyheter och ”alternativa fakta”, och främja en politik som vilar på vetenskaplig grund. Ola Rosling talade om vikten av en faktabaserad världsbild. Medverkade gjorde också bl.a. utbildningsminister Gustav Fridolin, liksom forskarna Emma Frans och Åsa Wikforss som båda hösten 2017 kom ut med böcker om att skilja vetenskap från tomma påståenden. Ta del av inspelningen av dagen och läs mer HÄR.