MARCH FOR SCIENCE ÄR EN MANIFESTATION
FÖR VETENSKAPEN

Stort tack till alla som var med och manifesterade för vetenskapen den  14 april 2018 i Luleå, Lund och Stockholm! Globalt anordnades mer än 230 manifestationer under parollen Science Marches On.

I Sverige är det valår och för att uppnå manifestationens mål fortsätter nu arbetet med att öka kunskapen bland politiker och väljare om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför kunskap grundad på forskning behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. Målet är att vetenskaplig kunskap ska få större utrymme när politiska förslag debatteras under valåret 2018. 

Hur vet du det? - fråga för en smartare valrörelse

Utgångspunkten för det fortsatta arbetet är enkla frågor som vi alla kan ställa till beslutsfattare, forskare, oss själva och varandra. Välkommen att vara med!

Läs mer på Hurvetdudet.nu